“HER TEMAS BİR İZ BIRAKIR” – BİRUNİ ADLİ BİLİMLER ŞENLİĞİ

Projenin Amacı:

Adli bilimler, farklı disiplinlerin bilgi ve becerilerinin adaletin hizmetin sunulduğu bir alandır. Ülkemizde de diğer birçok ülkede olduğu gibi adli bilimler alanında eğitim veren kuruluşlar ve bu alanda eğitim alanların sayısı gittikçe artmaktadır.

Disiplinlerarası branşların tamamındaki ortak sorun farklı eğitim alanlarından gelen kişilerin ortak bir dil oluşturmakta zorlanması ve bu bağlamda multidisipliner çalışma pratiği konusunda yetersizliklerinin bulunmasıdır. Adalet hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi amacıyla bu alanda yürütülen tüm faaliyetler tıp, sosyal ve fen bilimlerinin pratiklerinden yararlanmakta, ayrıca transdisipliner çalışma becerisini de gerektirmektedir.

Bu bilgiler ışığında planlanmış olan bu proje adli tıp, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında uzmanların desteği ile farklı bölümlerde eğitim hayatına devam eden üniversite öğrencilerine adli bilimler farkındalığı kazandırmayı, yapılacak olan etkinliklere çok yönlü katılım ile multidisipliner bakış ve transdisipliner çalışma becerisi kazandırmayı, ayrıca üniversite öğrencilerine adli bilimler alanlarında bir kariyer farkındalığı yaratmayı amaçlamaktadır.

Hedef Kitle:

Bölüm ayrımı yapılmaksızın ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenimlerine devam eden üniversite öğrencileri

PROJE ID: 218B292